ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/06/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/06/2021

แนะนำ 10 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2564 ทำตามสอบติดชัวร์

แนะนำ 10 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2564 ทำตามสอบติดชัวร์

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/06/2021

มาตรฐานตำแหน่ง ครู วPA ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

มาตรฐานตำแหน่ง ครู วPA ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/06/2021

แจกอินโทร คลิปการสอนของครู ซึ่งจะใช้ในการประเมิน ว9 ว.PA

การแจกอินโทร คลิปการสอนของครู ว9 วPA ในครั้งนี้ อ้างอิงจาก ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/06/2021

อักษรโรมันประจำส่วนราชการ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

อักษรโรมันประจำส่วนราชการ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

ครูเชียงรายดอทเน็ต

31/05/2021

สรุป วPA (ว9/2564) หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วPA (ว9/2564) หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

31/05/2021

ดาวน์โหลดเสียงใน Google แปลภาษา เพื่อนำมาทำสื่อการสอน

อยากบันทึกเสียงที่อ่านจาก Google Translate ต้องทำยังไง วันนี้จะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดเสียงใน Google แปลภาษา เพื่อนำมาทำสื่อการสอน โดยใช้เว็บ https://soundoftext.com/ กันครับ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

31/05/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

30/05/2021

สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือ เกณฑ์ PA

สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือ เกณฑ์ PA ว่าได้กำหนด กระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน

ครูเชียงรายดอทเน็ต

30/05/2021

ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมิน วPA ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูเชียงรายดอทเน็ต

27/05/2021
1 2 3 4 106