วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

เก็บมาฝาก

กำหนดการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2565
โครงสร้างข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ปี 2565
กำหนด วันเวลา สถานที่สอบครูอาชีวศึกษา กรณีพิเศษ 2565
ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา กรณีพิเศษ 2565
สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 65 วันไหน มาดูกันเลย
เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2565 อ่านอะไรดี ?
TCAS66 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2566
วันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลสอบ TEDET 2565
แนะนำงานราชการไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. 2565
กฎหมายจราจรใหม่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565
การรายงานตัวข้าราชการท้องถิ่น 2565 และพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลโครงการโอลิมปิกวิชาการ 2565 (สอวน กรุงเทพ)
การเตรียมตัวสำหรับการสอบ TCAS66 TGAT TPAT 2566
สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. ปีการศึกษา 2566 ได้แล้ววันนี้
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565
ประกาศผลสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ
กำหนดการสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบ การทดสอบสมรรถนะครู 2565 NIETS
ประกาศสอบ tedet 2565 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อออนไลน์
มาแล้วกำหนดการสอบครูผู้ช่วย2565 และบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.
เช็คผลสอบ มสธ 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ครั้งที่ 70
เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022 ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2565 เช็คได้ที่นี่ได้เลยออกวันไหน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2565 Paper & Pencil แล้วที่นี่
ผู้สนับสนุน