ครูเชียงรายดอทเน็ต

13/07/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

13/06/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/06/2021

แนะนำ 10 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2564 ทำตามสอบติดชัวร์

แนะนำ 10 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2564 ทำตามสอบติดชัวร์

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/06/2021

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564

สอบครูผู้ช่วย2564 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ครูเชียงรายดอทเน็ต

21/05/2021

ตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียน 2564

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียน 2564

ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/05/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

15/04/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

25/03/2021
1 2 14