วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

เก็บมาฝาก

อัตราเงินอุดหนุนใหม่ (ต่อปี) 2565
ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร
ศูนย์การเรียนรู้ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
เกณฑ์ใหม่ครูผู้ช่วย ของ ก.ค.ศ.ให้การสอบ ภาค ก เป็นของ ก.พ. เพื่อลดขั้นตอนการสอบ
ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 ประกาศ 8 ม.ค. รับสมัคร 15-21 ม.ค.64
การจัดเรียงเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
บำเหน็จ บำนาญ กบข.
แบบคำร้องขอย้าย มกราคม 2564
อบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom รับใบเกียรติบัตรฟรี
การตัดเย็บผ้าปิดจมูกทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 สังกัดสพฐ.
ฐานกลางในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ และ ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแบบใหม่
คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 64
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 มาแล้ว
อัตราครูเกษียณ​อายุราชการ ปีการศึกษา​ 2563​ สำหรับประกอบการย้าย 2564
หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓ (AI for Schools Level 3)
หลักสูตรการอบรมผ่านระบบออนไลน์ “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่เลขาธิการ
อบรมออนไลน์ฟรี รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC
อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC
ใส่ QR Code ในหนังสือราชการ
การบริการห้องสมุด
ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร
หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้
ประกาศสอบครูกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 2563
การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Loading...