สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี-มีความสุข67 สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี-มีความสุข67

สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข

สำหรับเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา โครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น มีรายละเอียด ดังนี้ การพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ 5 ประการ คือ สะอาด(แห้ง,หอม) สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

สะอาด (Clean) หมายถึง การรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายใน และภายนอก แห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมน่าใช้

สะดวก (Convenient) หมายถึง การซ่อมแซม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

สบาย (Comfortable) หมายถึง มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย

สุขลักษณะ (Hygiene) หมายถึง การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ

สวยงาม (Attractive) หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอก ให้เรียบร้อย และเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ 

สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข
สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *