คำกล่าวขณะเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันมาฆบูชา คำกล่าวขณะเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันมาฆบูชา

คำกล่าวขณะเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันมาฆบูชา

พิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

1.1 การเตรียมพิธี

ในวันมาฆบูชา ผู้ค้าและประชาชนจะร่วมกันสร้างเทียนโดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้สัก แล้วติดดอกไม้และธูปเก่าบนเทียน เพื่อให้เทียนสวยงามและเป็นที่บูชาพระพุทธเจ้า

1.2 การเวียนเทียน

ในวันมาฆบูชา เมื่อถึงเวลาบูชา ประชาชนจะนำเทียนที่เตรียมไว้มาวางไว้ที่โบสถ์ แล้วจึงเริ่มเวียนเทียนโดยการร่วมกันพาเทียนเคลื่อนไหวตามทิศทางของโบสถ์ โดยการเวียนเทียนจะแสดงถึงการแสดงความเคารพและความสำคัญของพระพุทธเจ้าในใจของผู้ร่วมพิธี

1.3 การบูชาพระพุทธเจ้า

ในขณะที่เวียนเทียน ผู้ร่วมพิธีจะร้องสวดมนต์และบูชาพระพุทธเจ้า โดยใช้คำอธิษฐาน เช่น “นักธรรมะ ประสาทสิ่ง” เพื่อให้ได้รับความสงบและความสุขจากการบูชา

คำกล่าวขณะเดินเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ ในวันมาฆบูชา

คำกล่าวขณะเดินเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ ในการเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ จะกระทำ ๓ รอบ โดยเวียนไปทางขวา เรียกว่า เวียนแบบทักขิณาวัฏ

ในรอบที่ 1 ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ
ในรอบที่ 2 ให้รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ
ในรอบที่ 3 ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ

          1. ในการเดินเวียนเทียน ต้องทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ และแน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ไม่ควรส่งเสียงพูดคุยหรือเดินแซงผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้า
          2. เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ในจุดกำหนด เพื่อสะดวกแก่การเก็บทำความสะอาด
          3. หลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว ควรช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ให้เรียบร้อย แล้วแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบอิ่มเอมใจ หรืออยู่ร่วมพิธีอื่นๆ ที่ทางวัดจัดให้มีขึ้น

วันมาฆบูชาเป็นพิธีทางศาสนาที่สำคัญของศาสนิกชนพุทธในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันเดือนที่ 6 ของปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเคารพองค์พระพุทธเจ้า รวมถึงการรำลึกถึงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในวันนี้ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมพิธีนี้

ความสำคัญและประโยชน์ของพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

1. การบูชาและเคารพพระพุทธเจ้า

พิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชาเป็นการแสดงความเคารพและบูชาพระพุทธเจ้า ผ่านการเวียนเทียนและการบูชา เป็นการแสดงถึงความเคารพและความสำคัญของพระพุทธเจ้าในใจของผู้ร่วมพิธี

2. การสร้างความสันติสุขและความสุข

การเวียนเทียนและการบูชาในวันมาฆบูชาช่วยให้ผู้ร่วมพิธีได้สัมผัสความสงบและความสุขที่มาพร้อมกับการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งช่วยให้ผู้ร่วมพิธีมีความสุขและความสันติสุขในใจ

คำถามที่พบบ่อย

1. การเวียนเทียนในวันมาฆบูชามีความหมายอย่างไร?

การเวียนเทียนในวันมาฆบูชาเป็นการแสดงความเคารพและความสำคัญของพระพุทธเจ้า ผ่านการเวียนเทียนและการบูชา เป็นการแสดงถึงความเคารพและความสำคัญของพระพุทธเจ้าในใจของผู้ร่วมพิธี

2. การบูชาพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชามีประโยชน์อย่างไร?

การบูชาพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาช่วยให้ผู้ร่วมพิธีได้สัมผัสความสงบและความสุขที่มาพร้อมกับการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งช่วยให้ผู้ร่วมพิธีมีความสุขและความสันติสุขในใจ

3. วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญอย่างไรสำหรับศาสนิกชนพุทธ?

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญอย่างมากสำหรับศาสนิกชนพุทธ เนื่องจากในวันนี้ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ และเป็นวันที่ผู้คนได้ร่วมบูชาและเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเต็มใจ

สรุป

วันมาฆบูชาเป็นพิธีทางศาสนาที่สำคัญของศาสนิกชนพุทธในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเคารพองค์พระพุทธเจ้า ผ่านการเวียนเทียนและการบูชา เป็นการแสดงถึงความเคารพและความสำคัญของพระพุทธเจ้าในใจของผู้ร่วมพิธี การเวียนเทียนในวันมาฆบูชามีความหมายอย่างสำคัญ เพราะช่วยสร้างความสันติสุขและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธี นอกจากนี้ การบูชาพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชายังมีประโยชน์ในการสร้างความสุขและความสันติสุขให้กับผู้ร่วมพิธีอีกด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *