กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2567 กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2567

สอบโอเน็ต (O-NET) เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้งหมด 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
  • สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
  • สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) เวลา 10.30 – 12.00 น.
  • สอบวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30 – 14.30 น.
  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15.00 – 16.00 น.

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
  • สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.30 – 10.00 น.
  • สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) เวลา 10.30 – 12.00 น.
  • สอบวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.30 น.
  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15.00 – 16.30 น.

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ม.6

 • รอบที่ 1 : 24 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบที่ 2 : 25 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบที่ 3 : 2 มีนาคม 2567
 • รอบที่ 4 : 3 มีนาคม 2567
  • สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.00 – 09.30 น.
  • สอบวิชาภาษาไทย เวลา 09.45 – 11.15 น.
  • สอบวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 12.15 – 13.45 น.
  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 14.00 – 15.30 น.
  • สอบวิชาสังคมศึกษา เวลา 15.45 – 17.15 น.

กำหนดการประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET)

 • ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้น ป.6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้น ม.3 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้น ม.6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวอย่างดีสำหรับการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2567

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *