ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

เรียบเรียงโดยครูเชียงราย
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

วันนี้ครูเชียงราย ขอนำเสนอการดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนฟรี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่คู่มือ แนวทาง และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จำนวน 9 เล่ม วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน 9 ตอน สำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปใช้ประกอบการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คู่มือ แนวทาง และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นป.1-3 เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จำนวน 9 เล่ม

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน 9 ตอน

สำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปใช้ประกอบการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ตอนที่ 1 พยัญชนะ 
ดาวน์โหลดที่นี่

ตอนที่ 2 สระเอาะ 
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำผัน วรรณยุกต์)
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ตอนที่ 3 คำผันวรรณยุกต์อักษรสูง  
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป)
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 4 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป 
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา)
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 5 คำที่มีตัวสะกดแม่กดตรงตามมาตรา 
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา)
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ดาวน์โหลดที่นี่

ตอนที่ 6 คำที่มีตัวสะกดแม่กนไม่ตรงตามมาตรา 
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำควบกล้ำ)
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 7 คำควบกล้ำ 
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีอักษรนำ) 
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 8 คำที่มีอักษรนำ 
ดาวน์โหลดที่นี่

เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีตัวการันต์)
ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 9 คำที่มีตัวการันต์ 
ดาวน์โหลดที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *