เช็กที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566

เช็กที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566

เช็กที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566

แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร

 1. ค่าจัดการเรียนการสอน
 2. ค่าหนังสือเรียน
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตาระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท
ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

รายละเอียดอื่นๆ สามาถดูได้ที่เอกสาร แนบด้านล่าง  และยังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงเรียนได้อีกด้วย

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7
ค่าเครื่องแบบนักเรียน2566 ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 325 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 400 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 550 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 950 บาท/คน/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Comments

 1. พรพรรณ พูดว่า:

  ของสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีงบมาอีกหรือคะ

 2. ศศิ พูดว่า:

  งบมาเมื่อไหร่ โรงเรียนสังกัดกทม.

 3. Sangrawee พูดว่า:

  ทางรร.ไทรัฐวิทยา95จ.นนทบุรีให้ผู้ปกครองเซนต์ชื่อว่ารับเงินแล้ว220แต่ไม่จ่ายให้กับนร.ค่ะอ้างว่าหักค่าอุปกรผณ์การเรียนค่ะร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *