ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint เป็นตารางวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ซึ่งจะระบุขอบเขตเนื้อหาภายในการสอบ O-NET ว่าข้อสอบแต่ละวิชาประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีจำนวนกี่ข้อ และแต่ละหัวข้อที่ออกสอบ O-NET มีอะไรบ้าง จึงมีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ O-NET วันนี้ครูเชียงราย เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ได้ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ไปศึกษา เพื่อเตรียมตัวให้กับนักเรียนของเราในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 นี้ครับ

ระดับชั้นป.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6

ระดับชั้นป.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ป.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.3

ระดับชั้น ม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ดังนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.6 

ระดับชั้น ม.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ (5) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาสังคมศึกษา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *