วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

08 ก.พ. 2023
291
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบอัตนัย

จงสรุปใจความสำคัญของบทอ่านต่อไปนี้ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด

เสือดำเป็นเสือขนาดใหญ่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกับเสือดาว มีขนาครองลงมาจากเสือโคร่ง จากหัวถึงลำตัวมีความยาว 107 – 129 เซนติเมตร หางมีความยาว 79 – 99 เซนติเมตร ใบหูมีความยาว 6.5 – 3.5 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 60 – 70 เซนติเมตร และหนัก 45 – 65 กิโลกรัม

เสือดำกินสัตว์ป่าแทบทุกชนิดที่จับได้ เช่น หมูป่า กวาง ลิง นกยุง สุนัข แมลงกินแม้แต่ปูและปลาในน้ำ บางครั้งมันจะกระโดดจากต้นไม้เพื่อจับเหขื่อบนพื้นดิน แล้วลากขึ้นไปกินบนต้นไม้ เพื่อไม่ให้สัตว์อื่นแย่ง เสือคำเป็นสัตว์นักล่าที่ช่วยกวบคุมประชากรสัตว์ป่า ทำให้ระบบนิเวสอยู่ในภาวะสมดุล

ในเมืองไทยมีรายงานว่าพบเสือดำในป้าทางภาคใต้ ยิ่งลงไปทางใต้ก็ยิ่งมีเสือดำมากขึ้น โดยเฉพาะที่ส่วนปลายของแหลมมลา นอกจากป้าทางภาคใต้แล้ว เสือดำยังอาศัยอยู่ในป้าภาคตะวันตก ซึ่งเป็นผืนป้าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ถึง 11.7 ล้านไร่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ปัจจุบันเสือดำเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]