วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้ใช้แนวทางและการปฏิบัติในปี 2566 นี้ เพื่อวางแผนเข้าเรียนปีหน้า

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566

อนุบาล 1 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
ㆍ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563
อนุบาล 2 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์
ㆍ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562
อนุบาล 3 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ㆍเกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561
รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7
ป.1 เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
ㆍ หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)

หมายเหตุ :

1) การนับอายุเด็กเข้าเรียนตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2564 นับถึง 16 พ.ค. 2565 ครบ 1 ปีบริบูรณ์

2) ในทางปฏิบัติ ระบบคอมพิวเตอร์จะนับอายุแบบทบวัน เช่น เกิด 16 พ.ค. 2564 นับถึง 16 พ.ค. 2565 ครบ 1 ปีบริบูรณ์ เช่น ระบบ DMC ของ สพฐ. เป็นต้น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]