วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รายงานผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

04 ก.พ. 2023
476
รายงานผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

รายงานผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ผลการแข่งขันระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มา https://north70.sillapa.net/sp-north/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]