วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

การประเมินและเกณฑ์ตัดสิน​ ผ่านระบบ​ DPA 2566

การประเมินและเกณฑ์ตัดสิน​ ผ่านระบบ​ DPA 2566

กรรมการประเมิน คณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย

การประเมินผ่านระบบ DPA

เกณฑ์การตัดสิน แต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้

ลิงก์หลักระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) Digital Performance Appraisal

https://dpa-sso.otepc.go.th/login

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]