วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กำหนดการสมัครสอบ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566

28 ม.ค. 2023
279
กำหนดการสมัครสอบ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566

มาแล้วครับกำหนดการสอบ A-Level โดยสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ โดยเราต้องทำการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ วันนี้ครูเชียงราย จึงมีกำหนดการสมัครสอบ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566 มาฝากทุกท่านๆ ให้ได้เข้ามาดูกันเลยครับ

กำหนดการ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา2566

วิชาสามัญ A-Level วิชาสามัญ

วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566

วันประกาศที่นั่งสอบ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566

วันสอบ A-Level วิชาสามัญ  : วันที่ 18-20 มีนาคม 2566

วันประกาศผลสอบ : วันที่ 17 เมษายน 2566

ตารางสอบ A-Level วิชาสามัญ

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาชีววิทยา

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบฟิสิกส์ ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบภาษาไทย

เวลา 15.30 – 17.00 น. สอบสังคมศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (เพิ่มเติม) ,คณิตศาสตร์2

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบเคมี

มหาวิทยาลัยมีจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม

วันเปิดรับสมัคร : ตามมหาวิทยาลัยประกาศ

วันประกาศที่นั่งสอบ : ตามมหาวิทยาลัยประกาศ

วันสอบ  : ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2565

วันประกาศผลสอบ : มหาวิทยาลัยกำหนด

ปฏิทินการสมัครสอบและปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปีการศึกษา 2566

อ้างอิง https://www.mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]