วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

28 ม.ค. 2023
99

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

* ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper&Pencil ประจำปี 2566 ให้ทราบต่อไป

ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/ https://job3.ocsc.go.th/

ประกาศผลสอบ ก.พ. เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านประจำปี 2565 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ ก.พ. เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านประจำปี 2565 ได้ที่นี่
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]