วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล พร้อมเฉลย

ข้อสอบการให้เหตุผล ประกอบไปด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ จะช่วยให้เราได้ฝึกฝนการทำโจทย์จนเชี่ยวชาญและส่งผลให้เราทำข้อสอบได้แบบไม่ผิดพลาด ถ้าเรารู้เฉยๆเราอาจจะทำข้อสอบได้ แต่การที่เราฝึกทำโจทย์ด้วยจะทำให้เราทำข้อสอบได้แน่นอน

แนวข้อสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก ด้านการให้เหตุผล

1. คนไทยทุกคนเป็นคนประหยัด สมทรงเป็นคนไทย ฉะนั้น
ก. สมทรงอาจเป็นคนประหยัด
ข. สมทรงเป็นคนประหยัด
ค. สมทรงจะต้องประหยัด
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

2. นักเรียนทุกคนเป็นคนชยัน ด.ช. มานะไม่ขยัน ดังนั้น
ก. ด.ช. มานะอาจเป็นคนขี้เกียจ
ข. ด.ช. มานะเป็นคนรวย
ค. ด.ช. มานะไม่ใช่นักเรียน
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

3. ถ้าวันใดฝนตกแล้วน้ำจะท่วม วันนี้ฝนไม่ตก ดังนั้น
ก. วันนี้น้ำไม่ท่วม
ข. วันนี้น้ำท่วม
ค. พรุ่งนี้น้ำท่วม
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

4. ถ้าวันใดอากาศหนาวแล้วฉันจะใส่เสื้อกันหนาว วันนี้ฉันไมใส่เสื้อกันหนาว ดังนั้น
ก. วันนี้อากาศไม่หนาว
ข. วันนี้อากาหนาว
ค. วันนี้อากาศอาจจะหนาว
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

5. ถ้าวันที่ฝนตกแล้วรถติด ถ้ารถติดแล้วฉันจะไปโรงเรียนสาย ฉันไปโรงเรียนสาย ดังนั้น
ก. วันนี้รถติด
ข. วันนี้ฝนไม่ตก
ค. วันนี้รถไม่ติด
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

6. ถ้าในสระมีน้ำแล้วจะต้องมีปลา แตในสระไม่มีปลา ดังนั้น
ก. น้ำในสระแห้ง
ข. ในสระมีน้ำแต่ไม่มีปลา
ค. สระ น้ำ ปลา เกี่ยวข้องกัน
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

7. จำนวนคู่ทุกจำนวนจะหารด้วย 2 ลงตัว 7 เป็นเลขคู่ ดังนั้น
ก. 2 หารด้วย 7 ไม่ลงตัว
ข. 7 หารด้วย 2 ไม่ลงตัว
ค. 7 หารด้วย 2 ลงตัว
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

8. ประเทศที่มีทหารเป็นนายกรัฐมนตรี มีการปกครองแบบเผด็จการ ประเทศจีนเคยมีทหารเป็นนายกรัฐมนตรี
จะสรุปได้ว่า

ก. ทหารเป็นเผด็จการทุกคน
ข. ประเทศจีนเคยปกครองแบบเผด็จการ
ค. ประเทศจีนไม่ชอบประชาธิปไตย
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

9. คนรวยมักจะเป็นคนขยัน สมปองเป็นคนจน สรุปได้ว่า
ก. สมปองเป็นคนขี้เกียจ
ข. สมปองเป็นขอทาน
ค. สมปองหางานทำไมได้
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

10. ปลาทุกตัวว่ายน้ำ สัตว์ที่ว่ายน้ำได้จะบินได้ ดังนั้น
ก. ปลาทุกตัวบินได้
ข. สัตว์น้ำทุกตัวบินได้
ค. ปลาทุกตัวมีปีก
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

11. นกทุกตัวเป็นสัตว์ปีก สัตว์ปีกส่วนมากบินได้ แมลงวันทุกตัวบินได้ เราอาจจะสรุปได้ว่าอย่างไร
ก. แมลงวันทุกตัวเป็นสัตว์ปีก
ข. แมลงวันบางตัวอาจเป็นนก
ค. นกบางตัวอาจบินได้
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

12. ดำ อาจเป็น ขาว หรือ ฟ้า แต่ดำไมใช่ฟ้า ดังนั้น
ก. ขาว คือ ดำ
ข. ดำ คือ ขาว
ค. ฟ้าไม่ใช่ ดำ
ง. ขาว หรือ ฟ้า คือ ดำ

13. แม่สูงกว่าพ่อ พี่สูงกว่าน้องแต่เตี้ยกว่าแม่ ใครสูงที่สุด
ก. พ่อ
ข. แม่
ค. พี่
ง. น้อง

14. สุดสายมาเช้ากว่าสายสุดแต่มาสายกว่าสายเสมอ สายสุดมาทำงานสายทุกวันและสายประจำมาสุดท้าย ใครมา
ทำงานเช้าที่สุด

ก. สายสุด
ข. สุดสาย
ค. สายเสมอ
ง. สายประจำ

15. นนท์เป็นพ่อของนิล นัดและนา นาเป็นน้าของ นี นัดเป็นลุงของนึ นกเป็นปู่ของนัด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นาเป็นพี่ของนัด
ข. นกเป็นพี่ของนนท์
ค. นีเป็นลูกของนิล
ง. นกเป็นปู่ของนี

16. คนจีนบางคนเป็นคนขยัน จันทน์เป็นคนจีน ข้อใดสรุปถูกต้อง
ก. จันทน์เป็นคนขยัน
ข. จันทน์เป็นลูกเศรษฐี
ค. จันทน์เป็นคนขี้เกียจ
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

17. พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้
A เหตุ
1) สายัณห์จะเป็นทหารหรือสายัณห์จะเป็นนักร้อง
2) สายัณห์ไม่ได้เป็นนักร้อง
A ผล สายัณห์เป็นทหาร

B เหตุ
1) สัตว์เลื้อยคลานทุกตัวว่ายน้ำได้
2) จระเข้ว่ายน้ำได้
B ผล จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. A สมเหตุสมผล และ B สมเหตุสมผล
ข. A สมเหตุสมผล และ B ไม่สมเหตุสมผล
ค. A ไม่สมเหตุสมผล และ B สมเหตุสมผล
ง. A ไม่สมเหตุสมผล และ B ไม่สมเหตุสมผล

18. ในการเข้าค่ายครั้งหนึ่ง จัดให้ลูกเสือ 6 หมู่ ได้แก่ นกเอี้ยง นกกระจาบ นกขุนทอง นกกระจอกเทศ นกแก้ว
นกหงส์หยก เข้าพักในเต็นท์ที่เรียงลำดับกันจากเต็นท์ที่ 1 – 6 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 • จัดเข้าพักหมู่ละ 1 เต็นท์
 • หมู่นกแก้วไม่พักในเต็นท์ที่ 3
  หมู่นกขุนทอง พักติดกับหมู่นกเอี้ยง
 • เต็นท์ของหมู่นกหงส์หยกอยู่ก่อนและติดกับเต็นท์ของหมู่นกกระจอกเทศ
  เต็นท์ของหมู่นกเอี้ยง อยู่หลังจากเต็นท์ของหมู่นกกระจอกเทศ
  ถ้าหมู่นกกระจาบ พักอยู่เต็นท์ที่ 6 แล้วหมู่นกแก้วจะพักอยู่ในเต็นที่ใด
  ก. เต็นท์ที่ 1 หรือเต็นท์ที่ 4
  ข. เต็นท์ที่ 4 หรือเต็นท์ที่ 5
  ค. เต็นท์ที่ 1 หรือเต็นท์ที่ 5
  ง. เต็นท์ที่ 2 หรือเต็นท์ที่ 4

19. แดงเดินทางซ้ายของดำและขาว ขาวเดินทางขวาของดำ ใครเดินกลาง
ก. ขาว
ข. ดำ
ค. แดง
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

20. ครูทุกคนรักลูกศิษย์ สุนารีเป็นครู ฉะนั้น
ก. สุนารีรักลูกศิษย์
ข. สุนารีศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ลูกศิษย์ของสุนารีนิสัยดี
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล 10 ข้อ พร้อมเฉลย
https://bit.ly/3GNo9p3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]