วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร https://otepc.go.th

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]