วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565 วันที่ 20 มกราคม 2566

02 ม.ค. 2023
292
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565 วันที่ 20 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565 วันที่ 20 มกราคม 2566

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ 20 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th
https://job3.ocsc.go.th
https://www.sompoi.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]