วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566

กรมบัญชีกลาง เปิดรายละเอียดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 26 มกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 28 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 25 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 27 มิถุนายน 25656

เดือนกรกฎาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 28 สิงหาคม 25656

เดือนกันยายน 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 26 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 26 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 26 ธันวาคม 2566


ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

เดือนมกราคม 2566 

เงินเข้าบัญชี วันที่ 24 มกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 24 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 21 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 23 มิถุนายน 25656

เดือนกรกฎาคม 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 24 สิงหาคม 25656

เดือนกันยายน 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 22 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566 

เงินเดือนออกวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566 

เงินเข้าบัญชีวันที่ 22 ธันวาคม 2566


ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เช็คเงินเข้าที่นี่ ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566
เงินเดือน ครูผู้ช่วย 2566 และคุณสมบัติผู้สอบแข่งขันได้
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อัพเดทเงินเดือนข้าราชการครู 2566 ข้อมูลเงินเดือนครูไทย
ฐานในการคำนวณช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครูบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566