วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

มาแล้ว! ตารางสอบ TGAT 66 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

06 ธ.ค. 2022
553
มาแล้ว! ตารางสอบ TGAT 66 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

มาแล้ว! ตารางสอบ TGAT 66 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

สอบจริง : วันที่ 18 – 20 มี.ค. 2566

ประกาศผลสอบ : 17 เม.ย. 2566

ขอทบทวนผลสอบ : 18 – 25 เม.ย. 2566

ปฏิทิน TGAT/TPAT (เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์)

เดือนกันยายน 2565 รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท.

 • 1-10 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครสอบ (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์)
 • 14-20 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครสอบเพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งสอบว่าง สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 24 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2565 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • 10-12, 17 ธันวาคม 2565 สอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ/สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 15 ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 16-23 ธันวาคม 2565 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 7 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ (สอบด้วยกระดาษ)
 • 8-15 มกราคม 2566 ขอทบทวนคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)

ปฏิทิน A-Level (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น)

 • 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครสอบ
 • 24 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • 18-20 มีนาคม 2566 สอบ A-Level
 • 17 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ
 • 18-25 เมษายน 2566 ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์

ปฏิทินคัดเลือก 4 รอบ

1.Portfolio

รับสมัครขึ้นกับมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิในระบบ 9 กุมภาพันธ์ หรือ 6 พฤษภาคม 2566

2.Quota

รับสมัครขึ้นกับมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิในระบบ 6 พฤษภาคม 2566

3.Admission

รับสมัครผ่านระบบ mytcas.com 7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 รอบที่สอบ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิในระบบ 27 พฤษภาคม 2566

4.Direct admission

รับสมัครที่ระบบของมหาวิทยาลัย 28 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566
ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 รอบที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 รอบที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดเท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบต่อไปได้ และเฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิรอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิมาก่อนเท่านั้น

มาแล้ว! ตารางสอบ TGAT 66 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
มาแล้ว! ตารางสอบ TGAT 66 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

มาแล้ว! ตารางสอบ TGAT 66 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

อ้างอิง
https://www9.si.mahidol.ac.th
https://www.mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น