วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

มาแล้วข่าวดี อัปเดตสนามสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 (คาดการณ์)

03 ธ.ค. 2022
301

อัปเดตสนามสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 (คาดการณ์)

ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ : ม.ค.66

ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีพิเศษ : มี.ค.-พ.ค.66

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น : มี.ค.-พ.ค.66

ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร : 1-2 เม.ย.66

ครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป : : มิ.ย.-ส.ค.66

ก่อนที่จะไปสอบอย่าลืมเตรียมตัวและอัปเดตสนามสอบครูผู้ช่วย ตามข้อมูลด้านล่างเลย

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับต่ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3. เงื่อนไขการสมัครสอบ
4. วิธีการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
6. วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน
7. หลักฐานและเอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
8. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์)
หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว
9. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
10. เกณฑ์การตัดสิน
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
13. การยกเลิ่กการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
14. การขอทราบผลคะแนนสอบ

หมายเหตุ :

  • ครูผู้ช่วย กทม. รับสมัคร 9-13 ธ.ค.65
  • ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ ปิดรับสมัครแล้ว รอประกาศวันสอบภายในวันที่ 15 ธ.ค.65 นี้
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]