วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

สมัครสอบครู กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

02 ธ.ค. 2022
242
สมัครสอบครู กทม.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

สมัครสอบครู กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ( เปิดรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม 2565 – 13 ธันวาคม 2565 )

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3. เงื่อนไขการสมัครสอบ
4. วิธีการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
6. วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน
7. หลักฐานและเอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
8. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์)
หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว
9. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
10. เกณฑ์การตัดสิน
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
13. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
14. การขอทราบผลคะแนนสอบ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ สมัครสอบครู กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

สมัครสอบครู กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

อ้างอิง https://teacherbkk.thaijobjob.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]