วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 คาดว่าเปิดสอบ ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก

27 พ.ย. 2022
814

สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 คาดว่าเปิดสอบ ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก

จะเป็นครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง
ภาค ก ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายการศึกษาต่างๆ ตัวเลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษฯลฯ
ภาค ก วินัย คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะฯลฯ
ภาค ข วิชาการศึกษา หลักสูตร วิจัย จิตวิทยา สื่อ การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียนฯลฯ
ภาค ข วิชาเอก (จบอะไรมาก็สอบอันนั้น เช่น จบภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมฯลฯ
ภาค ค สอบสัมภาษณ์

18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม.

1) วิชาเอกแนะแนว

2) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

3) วิชาเอกคณิตศาสตร์

4) วิชาเอกอนุบาลศึกษา

5) วิชาเอกภาษาไทย

6) วิชาเอกภาษาอังกฤษ

7) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

8 ) วิชาเอกประถมศึกษา

9) วิชาเอกพลศึกษา

10) วิชาเอกศิลปศึกษา-วาดเขียน

11) วิชาเอกบรรณารักษ์

12) วิชาเอกคหกรรม

13) วิชาเอกนาฏศิลป์

14) วิชาเอกเกษตรกรรม

15) วิชาเอกวัดผล

16) วิชาเอกฟิสิกส์

17) วิชาเอกเคมี

18) วิชาเอกชีววิทยา

ที่มา https://teacherbkk.thaijobjob.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น