วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ประกาศแล้ว คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ สพท. 2565

ประกาศแล้ว คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ สพท.

ประกาศแล้ว คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ สพท.

คืนอำนาจงานการบริหารงานบุคคลให้ สพท. จาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดดัง ราชกิจจานุเบกษาที่แนบไว้

ดาวน์โหลดไฟล์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]