วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

แจกไฟล์จดหมายข่าว ppt แก้ไขได้สวยงามมาก โหลดไปใช้งานได้เลย

จดหมายข่าว (Newsletter) หนังสือพิมพ์ขององค์กร มักจัดทำในรูปของ “จดหมายข่าว” (Newsletter) มักเป็นหนังสือพิมพ์เล่มเล็กมีขนาดที่เรียกว่า “ขนาดแท็ปลอยด์” (Tabloid) และมักออกเป็นรายคาบ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ เป็นต้น

ครูเชียงราย มาแจกไฟล์จดหมายข่าว ppt แก้ไขได้สวยงามมาก โหลดไปใช้งานได้เลย ไฟล์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน นำไปใช้ได้ฟรีครับ

แจกไฟล์จดหมายข่าว ppt แก้ไขได้สวยงามมาก โหลดไปใช้งานได้เลย

แจกไฟล์จดหมายข่าว ppt แก้ไขได้สวยงามมาก โหลดไปใช้งานได้เลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]