วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565 เช็คได้เลยที่นี่

13 พ.ย. 2022
81

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. ภาค ก และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ประจำปี 2565 แล้ว

ประกาศวัน เวลา และ สถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2565  (Paper & Pencil) ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ  แล้ว!!!

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ท่านสามารถค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่นี่

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565  อ่านประกาศ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 อ่านประกาศ

เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่

หรือค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบได้จาก ที่นี่!!!

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]