วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล 2566 พร้อมปฏิทินสอบ

อัพเดท ปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565

เนื่องจาก สทศ. มีการปรับรูปแบบการสอบ จากเดิมในรูปแบบของกระดาษ (Paper) เป็นการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital) จึงปรับเปลี่ยนกำหนดการใหม่ให้เหมาะสม

สทศ. ปรับรูปแบบการสอบ O-NET ม.6 เป็นการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล พร้อมปฏิทินสอบ

ที่มา สทศ. 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]