วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2565 เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด

ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2565 เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด

ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2565 เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง

ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2565 เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด

ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2565 เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]