วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปแล้ว และวันนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม3 ปี 2565 พร้อมเฉลย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. มาดูกันเลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย

วันนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม3 ปี 2565 พร้อมเฉลย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. มาดูกันเลย

ที่มา https://www.niets.or.th/th/catalog/view/630

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]