วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย

26 ต.ค. 2022
270
ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลย้ายครู จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ปี 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธาน กศจ.เชียงราย) ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม และมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีผลการประชุม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้

ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2565 จังหวัดเชียงราย

อ้างอิงที่มา https://www.facebook.com/permalink

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง