วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดแผนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

ดาวน์โหลดแผนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

รายละเอียดแผนการสอน พร้อมแบบฝึกหัด ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560 โดยในไฟล์มีดังนี้

– หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน

– แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1 – อ.2

– แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1 – อ.2

– แบบฝึกหัดอนุบาล (ไปปรับใช้ได้)

คู่มือหลักสูตร 60 3-6 ปี ไฟล์

ทั้งนี้ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

*ไฟล์มีขาดใหญ่ แนะนำให้โหลดจากคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์ ZIP

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนระดับปฐมวัย พร้อมแบบฝึกหัดระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

ที่มา : คุณครู  Nuttanan San San และ www.รักครู.com
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง