วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team จาก ก.ค.ศ.

ไฟล์เอกสาร  : ประกอบการบรรยาย

1. การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะ.pdf

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน สพฐ เชียงใหม่.pdf

3. ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล.pdf

4. นำเสนอเกณฑ์ pa .pdf

5. dpa-presentation.pdf

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team จาก ก.ค.ศ.

PA Support Team

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]