วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

เฉลยข้อสอบ TEDET 2565 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

17 ต.ค. 2022
628
เฉลยข้อสอบ TEDET 2565 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เฉลยข้อสอบ TEDET 2565 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

นักเรียนสามารถดูเฉลยคำตอบพร้อมแนวคิดในการหาคำตอบข้อสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ได้แล้วที่ https://www.tedet.or.th/main/knowledge_test.asp

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการให้พิจารณาคำตอบอีกครั้ง โปรดส่งรายละเอียดมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับจังหวัด วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบประเมินสามารถดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคล พร้อมพิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @tedet.or.th หรืออินบ็อกซ์ Facebook TEDET

เฉลยข้อสอบ TEDET 2565 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2565

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ้างอิง
http://tedet.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]