วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ว27/2565 ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ.

การลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ สายงานสอน สายบริหารฯ และสายนิเทศก์ฯ

ว 27/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลา สำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา

ว27/2565 ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ.
ว27/2565 ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ.

ว27/2565 ก.ค.ศ. ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ สายงานสอน สายบริหารฯ และสายนิเทศก์ฯ

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]