วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

รับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2565

11 ต.ค. 2022
304
รับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS66 ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

รับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบ TCAS66 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]