วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนสมัคร ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

ขั้นตอนสมัคร ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

ขั้นตอนการสมัคร ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) การลงทะเบียน DPA ของผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา 1 ยูเชอร์ ต่อ 1 สถานศึกษา)

เว็บระบบ DPA (ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA)

การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา
การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา

เว็บระบบ DPA : https://dpa-sso.otepc.go.th


การสมัครฟรีอีเมล์ @Outlook.com

การสมัครฟรีอีเมล์ @Outlook.com เพื่อสมัครใช้งานระบบ DPA เว็บ Outlook : https://outlook.live.com


การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก เว็บ EMIS

การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก เว็บ EMIS (ดูรหัส10หลัก) : https://data.bopp-obec.info/emis


คู่มือการใช้งานระบบ DPA

คู่มือการใช้งานระบบ DPA ก.ค.ศ. https://otepc.go.th/th/pa-download/pa-manual/item/4095-dpa.html

อ้างอิง
https://dpa-sso.otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]