วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก 6 หลัก เว็บ EMIS

การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก 6 หลัก เว็บ EMIS

รหัส 10 หลัก ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จาก ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก 6 หลัก เว็บ EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก 6หลัก เว็บ EMIS

การตรวจสอบรหัสสถานศึกษา 10 หลัก 8 หลัก เว็บ EMIS (ดูรหัส10หลัก) : https://data.bopp-obec.info/emis

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น