วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ตอนที่ 1 ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ตอนที่ 2 การอนุมัติรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ตัวอย่างการลงทะเบียนในคลิปนี้ยกตัวอย่างในส่วนของสถานศึกษา ซึ่งหน้าลงทะเบียนในส่วนของ สพท./ ศธจ. / ส่วนราชการ / และสถานศึกษา จะมีรูปแบบและวิธีการเหมือนกัน แต่ให้เลือกหัวข้อตามประเภทของผู้ดูแลระบบ ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

เข้าระบบที่นี่

อ้างอิง
https://www.youtube.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]