วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กำหนดการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

28 ก.ย. 2022
956

กำหนดการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

การสอบการทดสอบระดับชาติ

 1. RT ป.1
  วันสอบ 20 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศผลสอบ 5 เมษายน 2566
 2. NT ป.3
  วันสอบ 15 มีนาคม 2566
  ประกาศผลสอบ 2 พฤษภาคม 2566
 3. O-NET ป.6
  วันสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2566
 4. O-NET ม.3
  วันสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศผลสอบ 30 มีนาคม 2566
 5. O-NET ม.6
  วันสอบ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2566
กำหนดการทดสอบระดับชาติ-ปีการศึกษา-2565-1
กำหนดการทดสอบระดับชาติ-ปีการศึกษา-2565-1

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดวันสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

ส่งข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ทาง www.niets.or.th ตามเวลาที่กำหนด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]