วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส บันทึกผลการประเมินข้อตกลง PA

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส บันทึกผลการประเมินข้อตกลง PA

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนบางละมุงที่ได้เผยแพร่โปรแกรมตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส เพื่อสะดวกในการบันทึกผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ซึ่งจัดทำโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่ ตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส เพื่อสะดวกในการบันทึกผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทำโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/

ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ แล้วแตกไฟล์สำหรับใช้งานครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]