วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

จากผังแนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรม จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ ระบบย่อย และฐานข้อมูลที่มีส่วนสำคัญและเป็นแกนหลักของระบบ คือ

  • ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
  • ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)
  • ระบบงานย่อยประมวลผลคุณสมบัติสายงานการสอน
  • ระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ
  • ระบบงานย่อยการคัดเลือกกรรมการประเมิน
  • ระบบงานย่อยการประเมินวิทยฐานะ
  • ระบบงานย่อยการออกคำสั่งมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

รวมถึงฐานข้อมูล dpa _ master และ dpa_data ซึ่งจะทำหน้าที่หลักในการเก็บและแสดงผลข้อมูล ดังนั้นหากต้องการให้ระบบทำให้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนามีความเห็นว่าควรออกแบบระบบย่อยในส่วนนี้ ให้แยกออกเป็น service และ database แยก Container เพื่อให้สามารถปรับ ลดขนาด จำนวนได้ในอนาคต ตามช่วงเวลาและจำนวนผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงให้สอดรับกัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของระบบด้วย

อ้างอิง
https://personnel.korat2.go.th/2019/?p=22659

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]