วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565 ลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565
ลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565

รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สพฐ.
รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สอศ.
รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด กศน.

อ้างอิง https://otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]