วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

โครงสร้างข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

24 ก.ย. 2022
710

โครงสร้างข้อสอบ สำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

น้อง ๆ สามารถดู โครงสร้างข้อสอบ สำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
– โครงสร้างข้อสอบ (Exam Blueprint)
– ตัวอย่างข้อสอบ (Sample Questions)
สำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
ได้ที่ https://blueprint.mytcas.com


โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ
TCAS66 EXAM BLUEPRINT  SAMPLE QUESTIONS

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ (ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.ย. 65 • A-Level 89)

อ้างอิง https://blueprint.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]