วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา

การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA
http://dpa.otepc.go.th

การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ให้สมัครอีเมล outlook สมัครอีเมล outlook ให้ตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com เช่น [email protected]

ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาสถานศึกษา ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

เข้าระบบวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา
คลิกลงทะเบียนที่นี่

อ้างอิง
https://dpa-sso.otepc.go.th/login

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]