วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ปี 2565

19 ก.ย. 2022
138

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ปี 2565 มีสิทธิ์เข้าค่าย 1 สสวท. ปี 2565

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน.) ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. จำนวน ๒๘ คน ดังรายชื่อตามเอกสาร ที่แนบ มูลนิธิ สอวน. จะดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนไปยังสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสภท. และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการ อบรมค่าย สสวท. ทาง QR CODE ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ปี 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]