วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู (อัตนัย)

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วิชาชีพครูวิชาชีพครู

วิชาชีพครู (อัตนัย)

อ้างอิงที่มา
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]