วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

แนวข้อสอบ PAT5 วัดแววความเป็นครู จาก สทศ.

แนวข้อสอบ PAT5 วัดแววความเป็นครู

แนวข้อสอบ PAT5 วัดแววความเป็นครู จาก สทศ. ซึ่ง PAT 5 เป็นวิชาเฉพาะความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่งจะใช้ตัวนี้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกในคณะที่มีวุฒิครูด้วย ซึ่งก็คือวิชาวัดแววความเป็นครูนั่นเอง นักเรียนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ PAT5 มาอ่านได้เลย

แนวข้อสอบ PAT5 วัดแววความเป็นครู จาก สทศ.

สำหรับ คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องใช้ผลคะแนนสอบ PAT5 โดยใช้น้ำหนักคะแนนในสัดส่วนสูงถึง 30% วันนี้เรามีข้อสอบ PAT5 ต้องสอบเรื่องที่ต้องสอบมาฝากกัน ดาวน์โหลดแล้วไปลุยกันเลย

อ้างอิง https://www.niets.or.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น