วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่างคำถามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

16 ก.ย. 2022
660

การแนะนำตัวเอง สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 2565

เวลาแนะนำตัวเองต้องให้ข้อมูลตนเองมากพอที่กรรมการอยากจะรู้เรื่องของเรา แทนที่เราจะรอให้กรรมการถาม เราควรเปิดฉากแนะนำตัวเองให้กรรมสนใจ

สคริปต์ง่ายๆ เมื่อเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ มารยาทไทย ผู้น้อยต้องทักผู้ใหญ่

ถ้าเวลาผ่านไปเล็กน้อยถ้ากรรมการไม่เชิญก็ขออนุญาตนั่ง

หลังจากนั้นก่อนที่กรรมการจะถาม เราก็แนะนำตัวเอง โดยขออนุญาตท่านกรรมการก่อน

เริ่มบทสนทนาแนะนำตัวเอง

สวัสดีครับ/ค่ะ ดิฉัน ชื่อ นายครูเชียงราย ดอทเน็ต เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2530 อายุ 30 ปี

ภูมิลำเนา เป็นชาวอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปัจจุบันปฏิบัติงานสายครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนครูเชียงราย คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ และ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

ความรู้ความสามารถพิเศษ

1. พิมพ์ดีดภาษาไทย 43 คำต่อนาที

2. ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word , Microsoft Excel , Microsoft power point ได้

3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Library ได้

4. สามารถทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ e-GP ได้ ( งบประมาณที่ได้ทำคือ การประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนมูลค่า 3 ล้านบาท)

การสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องเกร็ง หรือวิตกเกินไป ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการทำข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข. หรอก คำถามไหนเราตอบไม่ได้ ก็บอกท่านไปว่าเราจะไปศึกษาเพิ่มเติม หรือจะไปถามผู้รู้ ห้ามบอกว่าไม่รู้


คำถาม สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

 1. ยกตัวอย่างผลงานของเรา
 2. เด็กโดดรั้่วทำอย่างไร
 3. วันนี้วันอะไร มีความสำคัญอย่างไร
 4. คุณมีคุณสมบัติอะไร มีอะไรดี ที่กรรมการถึงต้องเลือกคุณให้คะแนนคุณคุณ บอกมาๆ
 5. เล่าประวัติส่วนตัว
 6. ทัศนคติของครูคืออะไร และในอนาคตมีทัศนคติที่จะพัฒนานักเรียนอย่างไร
 7. เด็กไม่ตั้งใจเรียน จะแก้ปัญหาอย่างไร
 8. แสดงทัศนคติ ความเป็นครู
 9. ทำไมถึงอย่างเป็นครู
 10. คุณคิดว่า ทำไมเราต้องเลือก คุณมาเป็นครู เพราะอะไร
 11. ถ้าครูในโรงเรียนไม่ถูกกัน เราจะทำอย่างไร
 12. จะสอนเพศศึกษาให้นักเรียนอย่างไร
 13. ผอ.สมัยประถม ชื่ออะไร
 14. เคยสอนพิเศษไหม ถ้ากรรมการจะจ้างสอนพิเศษจะสอนไหม
 15. ถ้าได้เป็นครูจะสอนพิเศษ ไหม
 16. คิดอย่างไรกับอาชีพครูในปัจจุบัน
 17. คิดอย่างไรกับการศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบัน
 18. ถ้าเด็กดื้อคุณมีวิธีการสอนอย่างไร
 19. นร.ในอดีตแตกต่างกับ นร.ในปัจจุบันอย่างไร
 20. คุณจะเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ อาเซียน ยังไง
 21. คุณจะสอนนักเรียนให้มีความอดทนและมุ่งมั่นเหมือนคุณยังไง
 22. ข้อสอบยากไหม (ควรใช้สมองตอบให้ดี ถ้าบอกว่าง่าย ให้เหตุผล ยากให้เหตุผล ให้เหตุผลดีๆ
 23. ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างให้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างครูกับคนพายเรือจ้าง.
 24. ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนเก่งอ่อนปะปนกันคุณจะทำยังไง
 25. จะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 26. ในชีวิตทำความดีอะไรบ้าง
 27. จรรยาบรรณครูมีกี่ข้อ
 28. ถ้าเป็นครูแล้วจะส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง
 29. มีอุดมคติประจำใจว่าอย่างไรบ้าง
 30. คุณคิดว่าคุณจะสอบขึ้นบัญชีหรือไม่ ครั้งนี้ เพราะ
 31. คิดยังไงบ้างกับการเมืองไทยทุกวันนี้
 32. มีแต่คนเปรียบเสมือนครูคือเรือจ้าง คุณจะเปรียบเหมือนอะไรนอกจาเรือจ้าง เพราะ
 33. รร.ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำอย่าไร
 34. ถ้าเด็กติดเกมจะทำอย่างไร
 35. คิดอย่างไรกับทรงผมนักเรียนในปัจจุบัน
 36. เป้าหมายของคุณในอาชีพครู
 37. สิ่งที่คุณภาคภูมิใจคืออะไร
 38. ครูในความหมายคุณคือ
 39. ให้สวดมนต์ แผ่เมตตา
 40. ถ้าให้เลือก ห้องเรียนที่เด็กเก่ง กับ ไม่เก่ง จะเลือกห้องไหน เพราะอะไร
 41. ถ้าท่านเจอ ผอ. ที่ทัศนคติความคิดต่าง กับ คุณ เขากับคุณไม่ได้ จะทำอย่างไร
 42. คุณได้กระทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในด้านใดบ้าง
 43. สิ่งที่คุณควรกระทำมากที่สุดเมือถึงวันครบรอบวันเกิดของคุณ
 44. ขณะที่คุณกำลังสอน นักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรียน หันหน้าหันหลังพูดคุยกัน คุณจะทำอย่างไร
 45. ถ้าคุณได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลวันเปิดเรียนวันแรกนักเรียนร้องไห้เสียงดัง วิ่งตามแม่ที่มาส่งที่โรงเรียน คุณมีวิธีจัดการกับนักเรียนอย่างไร
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]