วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

คำถาม ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่?

ว.PA ใครต้องทำ? ครูผู้ช่วยทำไหม?

ว.PA คืออะไร? หลังจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ได้ประกาศข่าวความคืบหน้าถึงมติที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. เมื่อ 25 มกราคม 2564 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ใหม่ว่า “ครูทุกคน จะต้องยื่น PA ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564”

คำถาม ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่ ?

ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่? เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงพัฒนางาน PA จะต้องยื่น PA 1 ตุลาคม 2564

คำตอบคือไม่ต้องทำครับ

อ้างอิง https://otepc.go.th/th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]