วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ระบบข้อสอบ PISA ออนไลน์ จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

11 ก.ย. 2022
224

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA จากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สสวท.

ระบบข้อสอบ PISA ออนไลน์

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ ประกอบด้วยชุดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

PISA Thailand

PISA เป็นโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

เข้าระบบ https://pisaitems.ipst.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]