วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก 2565 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์

05 ก.ย. 2022
888

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก 2565

ข้อสอบ ก.พ. 2565 มีหลายท่านถามมาว่ามีที่ไหนแจกฟรีบ้าง แอดมินก็ได้ลองเข้าไปสืบค้นดูเลยเจอเว็บ ก.พ. เขามีแนวข้อสอบภาษาอังกฤษแจกฟรีพอดี ก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาดูครับ และตามที่ได้ทราบแล้วว่าในการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาสอบด้วย เมื่อปีก่อนๆ เท่าที่จำได้น่าจะปี 2557

และในตอนนี้หลายหน่วยงานก็ได้นำเอาภาษาอังกฤษ มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกข้อสอบเพิ่มเข้ามาด้วย ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบลองเข้าไปศึกษาแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารทที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก 2565

ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก 2565 จะอยู่ข้อ 21 เป็นต้นไป นะครับ

1. ข้อสอบ ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา
2. ข้อสอบ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th
https://job.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]